Flexi

Nastavenie poštového klienta iOS7/iOS8 IMAP

1. Pre nastavenie poštového účtu na vašom zariadení, kliknite na ikonu Nastavenia,

2. zo zoznamu Nastavenia vyberte možnosť Mail, kontakty, kalendáre,

3. následne kliknite na voľbu Pridať účet

4. zo zoznamu účtov zvoľte možnosť Iné,

5. vyberte ponuku Pridať emailový účet,

6. v konfiguračnom okne Nový účet, zadajte do koloniek nasledovné údaje. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

  • Meno : vaše meno (tak ako sa bude zobrazovať ostatným)
  • Email : vaša e-mailová adresa
  • Heslo : vaše heslo
  • Popis : ľubovoľný názov (tak ako sa bude zobrazovať na zariadení)
7. pre pokračovanie, kliknite na Ďalej,

8. z ponuky typov účtu vyberte možnosť IMAP,

9. 
pri položke Server prichádzajúcej pošty, zadajte do koloniek údaje o servere prichádzajúcej pošty,

  • Host : adresa IMAP servera podľa konfiguračného protokolu (imap)
  • Meno : vaše prihlasovacie meno (konto)
  • Heslo : vaše heslo
10. pri položke Server odchádzajúcej pošty, zadajte do koloniek údaje o servere odchádzajúcej pošty,
  • Host : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (smtp)
  • Meno : vaše prihlasovacie meno (konto)
  • Heslo : vaše heslo
11. pre dokončenie nastavení, kliknite na tlačidlo Ďalej.