Flexi

Nastavenie zariadenia Cisco SPA122

Počítač pripojte k portu Ethernet. Na porte beží DHCP server. Pridelí vám IP
adresu 192.168.15.X. Do prehliadača zadajte 192.168.15.1

1. do kolonky  Username zadajte prihlasovacie meno admin a do kolonky Password zadajte heslo admin. Pre prihlásenie sa do zariadenia, kliknite na tlačidlo Log In,

2. na úvodnej obrazovke (Quick Setup) zadajte prihlasovacie údaje pre telefónnu linku. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k VoIP službe,

  • Proxy : sip1.dsidata.sk
  • Display Name a User ID : užívateľské meno
  • Password : vaše heslo
3. pre potvrdenie nastavení, kliknite na tlačidlo Submit.
 

4. Overenie spojenie prevediete tak, že z hlavnej ponuky vyberiete položku Voice,

5. následne zvoľte položku Information,

6. 
skontrolujte aktuálny čas Current Time,

7. 
stav registrácie telefónnej linky Registration State musí byť v stave Registered.

8. Pre zmenu Admin hesla hlavného menu zvoľte položku Administration,

9. 
následne kliknite na voľbu Management,

10. 
zo zoznamu vyberte položku User List,

11. pri položke admin, kliknite na ikonu ceruzky,

12. do kolonky Username zadajte admin a do kolonky Old Password vaše staré heslo. Do koloniek New Password a Confirm New Password vložte vaše nové heslo,

13. zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Submit.

14. Vzdielený prístup povolíte zvolením z hlavného menu položku Administration,

15. 
následne kliknite na voľbu Management,

16. 
zo zoznamu vyberte položku Web Access Management,

17. 
zmeňte zaškrnutie položky Remote Management na Enabled.  Položku Web Utility Access prepnite zaškrtnutím na HTTPS. Povoľte Remote Upgrade zaškrtnutím na voľbu Enabled. Pre povolenie prístupu zo všetkých IP adries, zaškrtnite voľbu Any IP Address pri položke Allowed Remote IP Address. Do kolonky pri položke Remote Managemet Port zadajte hodnotu 10000,

18. 
zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Submit.

19. Zmenu nastavenia času vykonáte tak, že z hlavného menu zvolíte položku Network Setup,

20. 
následne kliknite na voľbu Basic Setup,

21. 
zo zoznamu volieb, vyberte položku Time Setting,

22. 
v konfiguračnom okne Time Settings, vyberte časovú zónu GMT+1:00,

23. v tom istom konfiguračnom okne, zmeňte pri položke Time Server Adrress adresu NTP servera na ntp.dsidata.sk,

24. 
zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Submit.

25. Nastavenie PPPoE pripojenie prevediete zvolením z menu položku Network Setup,

26. 
následne kliknite na voľbu Basic Setup,

27. 
zo zoznamu volieb, vyberte voľbu Internet Setup,

28. 
v konfiguračnom okne Internet Connection Type, vyberte typ pripojenie (Connection Type) PPPoE. Do kolonky User Name zadajte vaše prihlasovacie meno a do kolonky Password vaše heslo,

29. skontrolujte zaškrtnutie položky Keep Alive,

30. 
nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačidlo Submit.