Flexi

Nastavenie zariadenia Dasan H640GW režim PPPoE

Pre prístup na zariadenia zadajte do prehliadača adresu 192.168.1.100:8080,

User : user

Password : user

Pre prihlásenie sa, kliknite na tlačidlo Login,

1. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Basic Settings,

2. potom vyberte položku Internet Connection,

3. 
vyplňte vaše prihlasovacie údaje,

 • Mode : PPPoE
 • Enable : zaškrtnite Enable
 • Authentication : PAP
 • User : Vaše prihlasovacie meno
 • Password : Vaše heslo
4. pre dokončenie nastavení kliknite na tlačidlo Apply.

5. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Basic Settings,

6. potom vyberte položku Wireless LAN,

7. 
potom zvoľte položku SSID Settings,

8. 
pri položke New SSID kliknite na tlačidlo Add,

9. nastavte informácie o vašej sieti,

 • SSID Name : Názov vašej bezdrôtovej siete
 • Maximum Connections : 16
 • Authentication : Auth : WPA2-PSK/WPA2-Personal
 • Encryption : AES
 • Pre Shared Key : Vaše heslo. Odporúčame vytvoriť heslo s minimálnou dĺžkou 8 znakov, použiť veľké a malé písmena a minimálne jeden špeciálny znak.
10. pre pokračovanie kliknite na tlačidlo Apply,

počkatje kým sa zariadenie reštartuje. Po reštarte zariadenia budete presmerovaný na úvodnú stránku,

11. z hlavnej ponuky kliknite na položku Basic Settings,

12. 
potom vyberte položku Wireless LAN,

13. 
a potom položku Common Settings,

 • Web Management Port : 10000
 • Remote Management IP Address : 255.255.255.255
14. zadajte ďalšie informácie o vašej sieti
 • Wireless Mode : 802.11b/g/n
 • Country Code : SLOVAKIA
15. pre dokončenie nastavení kliknite na tlačidlo Apply,

počkatje kým sa zariadenie reštartuje. Po reštarte zariadenia budete presmerovaný na úvodnú stránku.

16. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu System Management,

17. 
potom vyberte položku Password Change,

18. 
do kolonky Current Password zadajte vaše súčasné heslo. Dokoloniek New Password a Confirm New Password zadajte vaše nové heslo,

19. pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Apply.