Flexi

Nastavenie zariadenia TP-Link TD-W8951NB režim Bridge

Pre prístup na zariadenia zadajte do prehliadača adresu 192.168.1.1,

Používateľ : admin

Heslo : admin

Pre prihlásenie, kliknite na tlačidlo OK,

1. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Interface Setup,

2. potom vyberte položku Internet,

3. 
do kolonky VPI zadajte číslo 1 a do kolonky VCI vložte číslo 32,

4. 
pri položke ISP vyberte Brige Mode,

5. 
pre dokončenie nastavení stlačte tlačidlo Save,

6. z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Interface Setup,

7. potom vyberte položku LAN,

8. 
položku DHCP prepnite na voľbu Disabled,

9. pre dokončenie nastavení stlačte tlačidlo Save,

10. z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Interface Setup,

11. 
potom vyberte položku Wireless,

12. 
pri položke Access Point zaškrtnite Deactivated.

13. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Maintenance,

14. 
potom vyberte položku Administration,

15. 
do koloniek New Password a Confirm Password zadajte vaše heslo,

16. 
pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save.

17. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Access Management,

18. potom vyberte položku ACL,

19. 
z ponuky Application vyberte ALL a z ponuky Interface zvoľte Both,

20. 
pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save.