Flexi

Nastavenie zariadenia TP-Link TD-W8951NB režim PPPoE

Pre prístup na zariadenia zadajte do prehliadača adresu 192.168.1.1,

Používateľ : admin

Heslo : admin

Pre prihlásenie, kliknite na tlačidlo OK,

1. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Interface Setup,

2. potom vyberte položku Internet,

3. 
do kolonky VPI zadajte číslo 1 a do kolonky VCI vložte číslo 32,

4. 
pri položke ISP zaškrtnite možnosť PPPoA/PPPoE,

5. 

do koloniek vyplňte informácie o vašom konte,

  • Username : vaše prihlasovacie meno. Pozor! za menom zadajte @dsidata. Bez prípony ".sk"
  • Password : vaše heslo
  • Encapsulation : PPPoE LLC
  • Bridge Interface : Deactivated
6. pri položke Connection zaškrtnite Always On (Recommended),

7. 
pre dokončenie nastavení stlačte tlačidlo Save,

7. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Status,

8. 
v tejto sekcii si môžete pozrieť vašu pridelenú IP adresu, masku podsiete, predvolenú bránu a adresu DNS servera,

9. v tejto časti si môžete pozrieť dátové rýchlosti prenosu.

10. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Interface Setup,

11. 
potom vyberte položku Wireless,

12. 
položku Access Point zaškrtnite na Activated a položku Channel zvoľte Slovakia,

13. možnosť Wireless Mode vyberte 802,11b+g+n,

14. 
položku Broadcast SSID zmeňte na Yes,

15. 
do kolonky SSID vložte názov vašej bezdrôtovej siete a Authentication Type zvoľte WPA-PSK/WPA2-PSK,

16. položku Encryption zmeňte na AES a do kolonky Pre-Shared Key zadajte vaše heslo. Odporúčame vytvoriť heslo s minimálnou dĺžkou 8 znakov, použiť veľké a malé písmena a minimálne jeden špeciálny znak. Pre pokračovanie v nastaveniach skrolujte na koniec stránky,

17. nastavenia dokončíte kliknutím na tlačidlo SAVE.

18. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Maintenance,

19. 
potom vyberte položku Administration,

20. 
do koloniek New Password a Confirm Password zadajte vaše heslo,

21. 
pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save

22. z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Access Management,

23. 
potom vyberte položku ACL,

24. 
z ponuky Application vyberte ALL a z ponuky Interface zvoľte Both,

25. 
pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save.