Flexi

Nastavenie zariadenia TP-Link WR-841N režim DHCP

Pre prístup na zariadenia zadajte do prehliadača adresu 192.168.1.1,

Používateľ : admin

Heslo : admin

Pre prihlásenie, kliknite na tlačidlo OK,

1. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Network,

2. potom vyberte položku WAN,

3. 
z ponuky WAN Connection Type vyberte Dynamic IP,

4. 
pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save.

5. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Wireless,

6. potom vyberte položku Wireless Settings,

7. 
do kolonky Wireless Network Name zadajte názov vašej bezdrôtovej siete. Z voľby Region vyberte Slovak Republic,

8. 
z položky Mode vyberte voľbu 11 bgn mixed. Položky Channel Width a Channel nastavte na Auto,

9. 
uistite sa, že sú zaškrtnúté voľby Enable Wirelees Router Radio a Enable SSID Broadcast,

10. pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save,

11. prepnite sa na položku Wireless Security,

12. 
vyberte voľbu WPA/WPA2- Personal(Recommended). Z voľby Version vyberte položku WPA2-PSK a z voľby Encryption vyberte AES. Do kolonky Wireless Password zadajte vaše heslo. Odporúčame vytvoriť heslo s minimálnou dĺžkou 8 znakov, použiť veľké a malé písmena a minimálne jeden špeciálny znak.

13. pre dokončenie nastavení kliknite na tlačidlo Save.

14. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu System Tools,

15. 
potom vyberte položku Password,

16. 
do koloniek Old User Name a Old Password zadajte vaše staré prihlasovacie meno a heslo. Do kolonky New User Name zadajte vaše nové prihlasovacie meno(ak chcete nechať pôvodné meno, zadajte ho nezmenené ). Do koloniek New Password a Confirm New Password zadajte vaše nové heslo,

17. pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save,

18. Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Security,

19. 
potom vyberte položku Remote Managment,

20. 
do koloniek zadajte nasledujúce,

  • Web Management Port : 10000
  • Remote Management IP Address : 255.255.255.255
  • Web Management Port : 10000
  • Remote Management IP Address : 255.255.255.255
21. pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save,

22. aby sa zmeny preukázali, je potrebné reštartovať zariadenie, preto kliknite na link click here,

23. pre reštartovanie zariadenia stlačte tlačidlo Reboot,

26. pre reštartovanie zariadenia stlačte tlačidlo Reboot,