Flexi

Postup ako odstrániť hostingový plán

  • Prihláste sa do zákazníckej zóny.

  • Prejdite do "Moje flexi / Moje doplnkové služby / Správa hostingu".

  • Prejdite na "Hostingové plány"

  • V lište s možnosťami kliknite na ikonu odpadkového koša "Odstrániť hostingový plán". 

  • Potvrďte odstránenie hostingového plánu.

  • Hostingový plán bol odstránený.