Flexi

Postup ako zakúpiť hostingový plán

  • Prihláste sa do zákazníckej zóny.

  • Prejdite do "Moje flexi / Moje doplnkové služby / Správa hostingu".

  • Prejdite na "Hostingové plány" a kliknite na "Dokúpiť hostingový plán".

  • Vyberte požadovaný hostingový plán a voľbu potvrďte tlačidlom "Dokúpiť hostingový plán".

  • Potvrďte zakúpenie hostingového plánu tlačidlom "Kúpiť a aktivovať".

  • Nový hostingový plán bol pridaný medzi vaše hostingové plány.