Flexi

Postup ako zmeniť hostingový plán

  • Prihláste sa do zákazníckej zóny.

  • Prejdite do "Moje flexi / Moje doplnkové služby / Správa hostingu".

  • Prejdite na "Hostingové plány"
  • V lište s možnosťami kliknite na ikonu pera "Zmeniť hostingový plán". 

  • Vyberte požadovaný hostingový plán a voľbu potvrďte tlačidlom "Zmeniť hostingový plán".

    "Detail hostingového plánu" zobrazíte stlačením tlačidla so symbolom oka.

  • Potvrďte zmenu hostingového plánu tlačidlom "Zmeniť hostingový plán".

  • Hostingový plán bol zmenený.