Flexi

Povinná SMTP autentifikácia iOS7/iOS8 IMAP

1. Pre nastavenie poštového účtu na vašom zariadení, kliknite na ikonu Nastavenia,

2. zo zoznamu Nastavenia vyberte možnosť Mail, kontakty, kalendáre,

3. následne zo zoznamu kliknite na názov vášho účtu,

4. pri položke IMAP kliknite na položku Účet,

5. v konfiguračnom okne Účet, vyberte možnosť SMTP,

6. následne zvoľte názov vášho primárneho SMTP servera. Názov vášho servera sa môže nachádzať aj pri  položke INÉ SMTP SERVERY,

7. pri možnosti Autentifikácia zmeňte voľbu na Heslo,

8. nastavenia potvrdíte kliknutím na voľbu Hotovo,

9. kliknutím na voľbu Účet sa vrátite späť na váš účet,

10. pre vrátenie sa do menu Nastavenia, zvoľte voľbu Hotovo,