Flexi

Povinná SMTP autentifikácia Microsoft Outlook 2007 IMAP/POP

1. Po spustení programu Microsoft Outlook 2007, vyberte z hlavnej ponuky položku Nástroje,

2. 
následne vyberte voľbu Nastavenie kont...,

3. objaví sa vám dialógové okno Konto - nastavenie. V tomto okne kliknite 2-krát ľavým tlačidlo myši na vaše poštové konto (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

4. v konfiguračnom okne Pridanie nového e-mailového konta, kliknite na položku Ďalšie nastavenia... (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

5. následne sa vám zobrazí konfiguračné okno Nastavenie internetového e-mailu, v ktorom kliknite na možnosť Server odosielanej pošty,

6. a v rovnakom okne  zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a voľbu Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty,

7. nastavenia dokončíte kliknutím na tlačidlo OK,

(uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

8. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

Objaví sa vám dialógové okno, že ste úspešne nastavili vaše poštové konto. Pre ukončenie sprievodcu, kliknite na Dokončiť.