Flexi

Povinná SMTP autentifikácia Microsoft Outlook 2010 IMAP/POP

1. Po spustení programu Microsoft Outlook 2010, vyberte z hlavnej ponuky položku Súbor,

2. 
zo zoznamu položiek kliknite na Nastavenie kont,

3. následne vyberte voľbu Nastavenie kont...,

4. objaví sa vám dialógové okno Konto - nastavenie. V tomto okne kliknite 2-krát ľavým tlačidlo myši na vaše poštové konto (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

5. kliknite na položku Ďalšie nastavenia... (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

6. následne sa vám zobrazí konfiguračné okno Nastavenie internetového e-mailu, v ktorom kliknite na možnosť Server odosielanej pošty,

7. a v rovnakom okne  zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a voľbu Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty,

8. nastavenia dokončíte kliknutím na tlačidlo OK,

(uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

9. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Ďalej > (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

10. počkajte kým prebehne test nastavenia konta. Po skončení testu, kliknite na tlačidlo Zavrieť (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

Objaví sa vám dialógové okno, že ste úspešne nastavili vaše poštové konto. Pre ukončenie sprievodcu, kliknite na Dokončiť.