Flexi

Povinná SMTP autentifikácia Mozilla Thunderbird IMAP/POP

Po spustení programu Mozilla Thunderbird zobrazte hlavnú ponuku tak, že pravým tlačidlo myši kliknite na hornú lištu, a potom kliknite na voľbu Hlavná ponuka.

Ak sa vám hlavná ponuka už zobrazuje, tento krok preskočte,

 

1. z hlavnej ponuky vyberte položku Nástroje,

2. zo zoznamu vyberte voľbu Nastavenie účtov...,

3. zo zoznamu Nastavenia účtov, kliknite na voľbu Server pre odosielanie pošty (SMTP),

4. zo zoznamu vpravo kliknite na názov vášho účtu,

5. pre pokračovanie kliknite na tlačidlo Upraviť,

6. v konfiguračnom okne Server SMTP nastavte server odchádzajúcej pošty. Z voľby Metóda overenia zvoľte normálne heslo,

7. pre potvrdenie nastavení, kliknite na tlačidlo OK,

8. nastavenia dokončíte kliknutím na tlačidlo OK.