Flexi

Konfigurácia zariadenia TP-Link TL-WPA7617KIT AC1200

 • Management zariadenia je dostupný cez WEB rozhranie na IP adrese pridelenej DHCP Serverom routra, teda je potrebné zistiť pridelenú IP v routri, management je dostupný na porte 80.

 • Pri prvotnom otvorení stránky sa zobrazí výzva na zadanie nového hesla do administrácie.

 • Zadávame vytvorené heslo, ktoré je potrebné uchovať v prípade budúcej úpravy konfigurácie.

 • Pokračujeme stlačením tlačidla LOG IN.

Status

 • Po prihlásení do managementu zariadenia sa zobrazí karta Status, na ktorej uvidíme spárované zariadenia PowerLine a ich moduláciu.

Ak by bola modulácia príliš nízka, je potrebné upraviť umiestnenie zariadenia. Odporúča sa zapojiť zariadenie do elektrickej zásuvky na rovnakej fáze.

Nastavenia 2,4 GHz WiFi siete

 • Po prepnutí na kartu Basic sa zobrazia Wireless Settings, najprv nakonfigurujeme WiFi kartu v pásme 2,4 GHz.

Nastavenia 5 GHz WiFi siete

 • Pokračujeme prepnutím záložky kliknutím na tlačidlo 5 GHz a konfiguráciou WiFi karty v pásme 5 GHz.

OneMesh

 • V prípade, že máme v routri zapnutú technológiu OneMesh, je možné PowerLine pripojiť k sieti OneMesh, ktorá bude spravovaná routrom. Klikneme na kartu Advanced a záložku OneMesh.

 • Zobrazí sa možnosť pripojiť, klikneme na tlačidlo Join OneMesh.

Pripojenie k OneMesh

 • V prípade, že máme v routri zapnutú technológiu OneMesh, po kliknutí na tlačidlo OneMesh sa zobrazí výzva na pripojenie OneMesh siete, údaje wifi karty sa skopírujú z hlavného routra.

 • Pokračujeme kliknutím na tlačidlo JOIN.

Kontrola konfigurácie

 • Pre overenie pripojenia k sieti OneMesh klikneme na kartu Advanced, záložku Wireless a následne sa nám zobrazia Wireless Settings.

  Pod konfiguráciou je v poznámke napísané, že nastavenia nie je možné meniť, keď je zariadenie pripojené k sieti OneMesh.

 • Pre kontrolu pripojenie k sieti OneMesh sa pripojíme k hlavnému routru TP-Link AX1800 a na karte Network Map uvidíme pripojený PowerLine medzi Mesh Devices.