Flexi

Pridanie ďalšieho konta Microsoft Outlook 2007 POP3

1. Po spustení programu Microsoft Outlook 2007, vyberte z hlavnej ponuky položku Nástroje,

2. 
následne vyberte voľbu Nastavenie kont...,

3. objaví sa vám dialógové okno Konto - nastavenie. V tomto okne zvoľte možnosť Nové...,

4. v konfiguračnom okne Pridanie nového e-mailového konta, vyberte možnosť Microsoft Exchange, POP3, IMAP alebo HTTP,

5. pre pokračovanie, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

6. vyberte možnosť Manuálne konfigurovať nastavenie servera alebo ďalšie typy serverov,

7. pre ďalšie nastavenia, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

8. v konfiguračnom okne Pridanie nového e-mailového konta, zvoľte možnosť Internetový e-mail,

9. pre nastavenie servera pre odosielanie a prijímanie pošty, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

10. v okne Pridanie nového e-mailového konta zadajte do koloniek nasledovné.Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

 • Vaše meno : vaše meno (tak ako sa bude zobrazovať ostatným)
 • E-mailová adresa : Vvša e-mailová adresa
 • Typ konta : POP3
 • Server prichádzajúcej pošty : adresa POP servera podľa konfiguračného protokolu (POP)
 • Server odchádzajúcej pošty : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (SMTP)
 • Meno používateľa : vaše prihlasovacie meno (konto)
 • Heslo : vaše heslo

11. pre nastavenie overenia a portov, kliknite na položku Ďalšie nastavenia...,

12. následne sa vám zobrazí konfiguračné okno Nastavenie internetového e-mailu, v ktorom kliknite na možnosť Server odosielanej pošty,

13. a v rovnakom okne  zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a voľbu Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty,

14. v tom istom konfiguračnom okne kliknite na možnosť Spresnenie,

15. nastavte čísla portov a šifrovanie servera,

 • Server pricházajúcej pošty (POP3) : 995
 • Zaškrnite Tento server vyžaduje šifrované pripojenie (SSL)
 • Server odosielanej pošty (SMTP): 465
 • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia: SSL

16. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia,

17. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

Objaví sa vám dialógové okno, že ste úspešne nastavili vaše poštové konto. Pre ukončenie sprievodcu, kliknite na Dokončiť.