Flexi

Pridanie ďalšieho konta Microsoft Outlook Express IMAP

1. Po spustení programu Microsoft Outlook Express, vyberte z hlavnej ponuky položku Nástroje,

2. 
následne vyberte voľbu Kontá...,

3. objaví sa vám dialógové okno Internetové kontá. V tomto okne zvoľte možnosť Pridať,

4. 
následne vyberte voľbu Pošta...,

5. do kolonky Zobrazované meno, zadajte vaše meno (tak ako sa bude zobrazovať ostatným),

6. pre pokračovanie, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

7. v konfiguračnom okne Adresa internetovej pošty, zadajte do kolonky E-mailová adresa vašu e-mailovú adresu.Tá je súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

8. následne, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

9. v okne Názvy poštových serverov zadajte do koloniek nasledovné údaje.Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

  • Typ servera prichádzajúcej pošty : IMAP
  • Server prichádzajúcej pošty : adresa IMAP servera podľa konfiguračného protokolu (IMAP)
  • Server odchádzajúcej pošty : adresa SMTP servera podľa konfigruačného protokolu

10. pokračujte v nastaveniach kliknutím na tlačidlo Ďalej >,

11. v konfiguračnom okne Internetová pošta - prihlásenie, vyplňte vaše prihlasovacie údaje. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

  • Názov konta : vaše prihlasovacie meno (konto)
  • Heslo : vaše heslo

12. následne kliknite na tlačidlo Ďalej >,

následne sa objaví dialógové okno, že ste úspešne nastavili vaše konto.Vaše konto je ešte potrebné upraviť. Pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Dokončiť,

následne zvoľte možnosť Nie,

13. Vráťte sa späť k úvodnej ponuke programu a z hlavnej ponuky vyberte položku Nástroje,

14. 
následne vyberte voľbu Kontá...,

15. objaví sa vám dialógové okno Internetové kontá. V tomto okne kliknite 2-krát ľavým tlačidlo myši na vaše poštové konto,

16. následne sa vám zobrazí konfiguračné okno vlastnostiv ktorom kliknite na možnosť Servery,

17. 
a v rovnakom okne, zaškrtnite voľbu Server vyžaduje overenie,

18. v tom istom konfiguračnom okne kliknite na možnosť Spresnenie,

19. 
nastavte čísla portov a šifrovanie servera,

  • Odchádzajúca pošta (SMTP) : 465
  • Zaškrnite Tento server vyžaduje zabezpečené pripojenie (SSL)
  • Prichádzajúca pošta (IMAP): 993
  • Zaškrnite Tento server vyžaduje zabezpečené pripojenie (SSL)

​​​​​​​20. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia,

21. následne budete presmerovaný na dialógové okno Internetové kontá. Pokračujte v nastaveniach kliknutím na tlačidlo Zavrieť,

pre dokončenie nastavení vyberte moťnosť Áno.