Flexi

Pridanie ďalšieho konta Mozilla Thunderbird IMAP

Po spustení programu Mozilla Thunderbird zobrazte hlavnú ponuku tak, že pravým tlačidlo myši kliknite na hornú lištu, a potom kliknite na voľbu Hlavná ponuka.

Ak sa vám hlavná ponuka už zobrazuje, tento krok preskočte,

 

1. Z hlavnej ponuky Súbor vyberte Nový objekt,

2. následne vyberte možnosť Existujúci poštový účet,

3. v konfiguračnom okne Nastavenie poštového účtu vyplňte Vaše meno (tak ako sa bude zobrazovať ostatným), E-mailovú adresa a Heslo. E-mailová adresa a heslo sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

4. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Pokračovať,

5. program sa bude snažiť vyhľadať nastavenia servera prichdázajúcej a odchádzajúcej pošty v databáze poskytovateľov Mozilla ISP. Vyhľadávanie zastavíte kliknutím na tlačidlo Manuálne nastavenie,

6. pri položke Prijímanie, zadajte do koloniek údaje o servere prichádzajúcej pošty. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

  • Protokol : IMAP
  • Server : adresa IMAP servera podľa konfiguračného protokolu (IMAP)
  • Por t: 993
  • SSL : SSL/TLS
  • Overenie: normálne heslo
  • Používateľské meno: vaše prihlasovacie meno (konto)
7. pri položke Odosielanie, zadajte do koloniek údaje o servere odchádzajúcej pošty. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,
  • Server : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (smtp)
  • Port : 465
  • SSL : SSL/TLS
  • Overenie : normálne heslo
8. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Hotovo,

9. pre dokončenie nastavení, zaškrtnite Túto výnimku uložiť natrvalo a kliknite na tlačidlo Potvrdiť bezpečnostnú výnimku.