Flexi

Pridanie ďalšieho konta The Bat! POP3

1. Po spustení programu The Bat!, kliknite z hlavnej ponuky na položku Účet,

2. následne zvoľte možnosť Vytvoriť nový účet...,

3. pri položke Názov účtu zadajte názov vášho účtu (tak ako bude zobrazované v programe),

4. pre zadanie ďalších údajov, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

5. do kolonky pri položke E-mailová adresa, zadajte vašu e-mailovú adresu,

6. pre nastavenie overenia a portov, kliknite na položku Ďalej >,

7. zaškrnite voľbu POP - Post Office Protocol v3,

8. zadajte adresy serverov pre prijímanie a odosielanie pošty. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,
  • Server prichádzajúcej pošty (POP3 alebo IMAP) : adresa POP servera podľa konfiguračného protokolu (POP)
  • Connection security : Secure port (TLS/SSL)
  • Server odchádzajúcej pošty (SMTP) : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (SMTP)
  • Connection security : Secure port (TLS/SSL)
  • zaškrnite SMTP server vyžaduje autorizáciu
9. pre pokračovanie, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

10. v tomto okne vyplňte vaše prihlasovacie údaje. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

  • Prihlasovacie meno : vaše prihlasovacie meno (konto)
  • Heslo : vaše heslo
11. pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej >,

12. vaše základne nastavenie účtu je hotové. Ak si neprajete upraviť šablóny správ, upraviť spôsob prijímania správ alebo zabezpečenia účtu, zvoľte možnosť Nie,

13. 
stlačením tlačidla Dokončiť, dokončíte nastavenia a pridáte účet do zoznamu programu.