Flexi

Pridanie ďalšieho konta Windows Live Mail 2012 POP3

1. Po spustení programu Windows Live Mail 2012, kliknite z hlavnej ponuky v ľavom hornom rohu na ikonku zoznamu,

2. zo zoznamu položku kliknite na Možnosti,

3. 
následne vyberte možnosť E-mailové kontá...,

4. objaví sa vám dialógové okno Kontá, v ktorom kliknite na voľbu Pridať,

5. vyberte typ vášho konta - E-mailové konto,

6. 
pre pokračovanie, kliknite na tlačidlo Ďalší,

7. v konfiguračnom okne Pridanie e-mailových kont zadajte do koloniek nasledovné údaje. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

 • E-mailová adresa : vaša e-mailová adresa
 • Heslo : vaše heslo
 • Zobrazované meno pre odoslané spávy : vaše meno (tak ako sa bude zobrazovať ostatným)
 • zaškrtnite Manuálne konfigurovať nastavenie servera
8. pre nastavenie servera pre odosielanie a prijímanie pošty, kliknite na tlačidlo Ďalej,

6. 

pri položke Informácie servera prichádzajúcej pošty, zadajte do koloniek údaje o servere prichádzajúcej pošty,

 • Typ servera : POP
 • Adresa servera : adresa POP servera podľa konfiguračného protokolu (POP)
 • Port : 995
 • zaškrtnite Vyžaduje sa bezpečné pripojenie (SSL)
 • Overenie pomocou : vymazať text
 • Prihlasovacie meno používateľa : vaše prihlasovacie meno (konto)
10. 

pri položke Informácie servera odchádzajúcej pošty, zadajte do koloniek údaje o servere odchádzajúcej pošty,

 • Adresa servera : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (smtp)
 • Port : 465
 • zaškrtnite Vyžaduje sa bezpečné pripojenie (SSL)
 • zaškrtnite Vyžaduje sa overenie
11. pre pokračovanie, kliknite na tlačidlo Ďalej,

Objaví sa vám dialógové okno, že ste úspešne nastavili vaše poštové konto. Pre ukončenie sprievodcu, kliknite na Dokončiť.