Flexi

Pridanie prvého konta Microsoft Outlook 2007 IMAP

Po spustení programu Outlook 2007 sa vám zobrazí Sprievodca spustením programu Outlook 2007, pre nastavenie poštového  konta, kliknite na tlačidlo Ďalej >.

1. V konfiguračnom okne Konfigurácia konta vyberte možnosť Áno,

2. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

3. vyberte možnosť Manuálne konfigurovať nastavenie servera alebo ďalšie typy serverov,

4. pre ďalšie nastavenia, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

5. v konfiguračnom okne Pridanie nového e-mailového konta, zvoľte možnosť Internetový e-mail,

6. pre nastavenie servera pre odosielanie a prijímanie pošty, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

7.  v okne Pridanie nového e-mailového konta zadajte do koloniek nasledovné.Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

 • Vaše meno : vaše meno (tak ako sa bude zobrazovať ostatným)
 • E-mailová adresa : vaša e-mailová adresa
 • Typ konta : IMAP
 • Server prichádzajúcej pošty : adresa IMAP servera podľa konfiguračného protokolu (IMAP)
 • Server odchádzajúcej pošty : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (SMTP)
 • Meno používateľa : vaše prihlasovacie meno (konto)
 • Heslo : vaše heslo
8. pre nastavenie overenia a portov, kliknite na položku Ďalšie nastavenia...,

9. následne sa vám zobrazí konfiguračné okno Nastavenie internetového e-mailu, v ktorom kliknite na možnosť Server odosielanej pošty,

10. 
a v rovnakom okne  zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a voľbu Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty,

11.  v tom istom konfiguračnom okne kliknite na možnosť Spresnenie,

12. 

tu nastavte čísla portov a šifrovanie servera,

 • Server pricházajúcej pošty (IMAP) : 993
 • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia : SSL
 • Server odosielanej pošty (SMTP) : 465
 • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia : SSL
13. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia,

14. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

Objaví sa vám dialógové okno, že ste úspešne nastavili vaše poštové konto. Pre ukončenie sprievodcu, kliknite na Dokončiť.