Flexi

Pridanie prvého konta Microsoft Outlook 2010 POP3

Po spustení programu Outlook 2010 sa vám zobrazí Sprievodca spustením programu Outlook 2010,

pre nastavenie poštového konta, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

1. V konfiguračnom okne Konfigurácia konta vyberte možnosť Áno,

2. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

3. vyberte možnosť Manuálne konfigurovať nastavenie servera alebo ďalšie typy serverov,

4. pre ďalšie nastavenia, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

5. v konfiguračnom okne Pridanie nového e-mailového konta, zvoľte možnosť Internetový e-mail,

6. pre nastavenie servera pre odosielanie a prijímanie pošty, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

7.  v okne Pridanie nového e-mailového konta zadajte do koloniek nasledovné.Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

 • Vaše meno : vaše meno (tak ako sa bude zobrazovať ostatným)
 • E-mailová adresa : vaša e-mailová adresa
 • Typ konta : POP3
 • Server prichádzajúcej pošty : adresa POP servera podľa konfiguračného protokolu (POP)
 • Server odchádzajúcej pošty : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (SMTP)
 • Meno používateľa : vaše prihlasovacie meno (konto)
 • Heslo : vaše heslo
8. pre nastavenie overenia a portov, kliknite na položku Ďalšie nastavenia...,

9. následne sa vám zobrazí konfiguračné okno Nastavenie internetového e-mailu, v ktorom kliknite na možnosť Server odosielanej pošty,

10. 
a v rovnakom okne  zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a voľbu Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty,

11.  v tom istom konfiguračnom okne kliknite na možnosť Spresnenie,

12. 
tu nastavte čísla portov a šifrovanie servera,

 • Server pricházajúcej pošty (POP3) : 995
 • Zaškrnite Tento server vyžaduje šifrované pripojenie (SSL)
 • Server odosielanej pošty (SMTP) : 465
 • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia : SSL
13. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia,

14. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

15. počkajte kým prebehne test nastavenia konta. Po skončení testu, kliknite na tlačidlo Zavrieť,

Objaví sa vám dialógové okno, že ste úspešne nastavili vaše poštové konto. Pre ukončenie sprievodcu, kliknite na Dokončiť.