Flexi

Pridanie prvého konta Mozilla Thunderbird IMAP

1. Po spustení programu Mozilla Thunderbird sa vám zobrazí sprievodca nastavením programu. Zrušte zaškrnutie všetkých volieb,

2.
následne vyberte možnosť Toto preskočiť a použiť moju existujúcu e-mailovú adresu,

3. v konfiguračnom okne Nastavenie poštového účtu vyplňte Vaše meno (tak ako sa bude zobrazovať ostatným), E-mailovú adresa a Heslo. E-mailová adresa a heslo sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

4.
pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Pokračovať,

5. program sa bude snažiť vyhľadať nastavenia servera prichdázajúcej a odchádzajúcej pošty v databáze poskytovateľov Mozilla ISP. Vyhľadávanie zastavíte kliknutím na tlačidlo Manuálne nastavenie,

6. pri položke Prijímanie, zadajte do koloniek údaje o servere prichádzajúcej pošty. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

  • Protokol: IMAP
  • Server: adresa IMAP servera podľa konfiguračného protokolu (imap)
  • Port: 993
  • SSL: SSL/TLS
  • Overenie: normálne heslo
  • Používateľské meno: vaše prihlasovacie meno (konto)
7. pri položke Odosielanie, zadajte do koloniek údaje o servere odchádzajúcej pošty. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,
  • Server: adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (smtp)
  • Port: 465
  • SSL: SSL/TLS
  • Overenie: normálne heslo
8. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Hotovo,

9. pre dokončenie nastavení, zaškrtnite Túto výnimku uložiť natrvalo a kliknite na tlačidlo Potvrdiť bezpečnostnú výnimku.