Flexi

Pridanie prvého konta Windows Live Mail 2012 IMAP

1. Po spustení programu Windows Live Mail sa vám zobrazí sprievodca nastavením programu. V konfiguračnom okne Pridanie e-mailových kont zadajte do koloniek nasledovné údaje. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

 • E-mailová adresa : vaša e-mailová adresa
 • Heslo : vaše heslo
 • Zobrazované meno pre odoslané spávy : vaše meno (tak ako sa bude zobrazovať ostatným)
 • zaškrtnite Manuálne konfigurovať nastavenie servera
2. pre nastavenie servera pre odosielanie a prijímanie pošty, kliknite na tlačidlo Ďalej,

3. pri položke Informácie servera prichádzajúcej pošty, zadajte do koloniek údaje o servere prichádzajúcej pošty,

 • Typ servera : IMAP
 • Adresa servera : adresa IMAP servera podľa konfiguračného protokolu (IMAP)
 • Port : 993
 • zaškrtnite Vyžaduje sa bezpečné pripojenie (SSL)
 • Overenie pomocou : vymazať text
 • Prihlasovacie meno používateľa : vaše prihlasovacie meno (konto)
4. pri položke Informácie servera odchádzajúcej pošty, zadajte do koloniek údaje o servere odchádzajúcej pošty,
 • Adresa servera : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (smtp)
 • Port : 465
 • zaškrtnite Vyžaduje sa bezpečné pripojenie (SSL)
 • zaškrtnite Vyžaduje sa overenie
5. pre dokončenie nastavení, kliknite na tlačidlo Ďalej.