Flexi

Pripojenie k WiFi sieti Ubuntu

1. Z hlavnej obrazovky, pravým tlačidlo myši kliknite na ikonku sieťového pripojenia,

2. zo zoznamu bezdrôtových sietí, vyberte sieť ku ktorej sa chcete pripojiť,

3. ak vaša sieť vyžaduje sieťový klúč, zobrazí sa dialógové okno pre zadanie hesla. Do kolonky Heslo vložte vaše heslo,

4. pre pripojenie sa na bezdrôtovú sieť, kliknite na tlačidlo Pripojiť.