Flexi

Vytvorenie pripojenia MySQL PHPMyAdmin

 

1. Do webového prehliadača zadajte URL https://mysqladmin.dsidata.sk/ a vyplňte Vaše prihlasovacie údaje,

  • Používateľ : vaše prihlasovacie meno
  • Heslo : vaše heslo

2. samotné prihlásenie do databázy, preveďte pomocou tlačidla Vykonaj.

V rámci aplikácie phpMyAdmin máte k dispozícii širokú škálu operácii napríklad: