Flexi

Registrácia domén Majte vlastnú internetovú doménu!

V procese registrácie Vás plne zastupujeme a zabezpečujeme všetky potrebné úkony súvisiace so sprevádzkovaním domény alebo s prevodom domény od iného vlastníka, prípadne pri zmene registrátora.

Prevádzkovať vlastné web stránky a maily môžete na:

Každá doména sa dá zaregistrovať na 1-5 rokov. Potom je jej registráciu nutné predĺžiť. Ak nedôjde k predĺženiu platnosti domény, táto expiruje a môže si ju zaregistrovať niekto iný.

Máte vybratú svoju doménu a chcete si ju zaregistrovať? Urobte prvý krok tu a teraz!

Registrovať doménu