Flexi

Speed test Meranie rýchlosti pripojenia do internetu.

Potrebujete vedieť alebo si overiť akou rýchlosťou ste pripojený do internetu? Nasledujúci text vám môže pomôcť v tom ako na to.

Rýchlosť pripojenia do internetu neznamená vždy akou rýchlosťou ste schopný využívať služby ktoré internet poskytuje (sťahovanie či odosielanie dát, hranie online hier, pozeranie videa, prehliadanie web stráno, onlien nakupovanie a pod.).

Rýchlosť pripojenia do internetu hovorí o tom, aká rýchla je časť Vašej cesty k týmto službám. Samotná rýchlosť služieb je vo veľkej miere ovplyvnená "druhou stranou" pričom samotná rýchlosť pripojenia do internetu je len nutný predpoklad na to, aby ste mohli mať dobrý pocit z používania týchto služieb.
 

Rýchlosť vášho pripojenia do internetu sa dá odmerať.

Na meranie rýchlosti pripojenia do internetu slúžia špecializované webové stránky alebo aplikácie.
Pre správny výsledok merania je potrebné dodržať niekoľko zásad a vhodný postup.

 

Čo treba pri meraní dodržať?

 •  

 • je dôležité mať zatvorené všetky aplikácie využívajúce internetové pripojenie a výkon zariadenia na ktorom sa meranie vykonáva,

 • zariadenie na ktorom sa prevádza meranie by malo byť pripojené k smerovaču/routeru len káblom (pripojenie cez WiFi môže výsledky skresliť),

 • v prípade merania na počítači ten nesmie byť "vyťažený" - vysoká záťaž CPU, pamäte, diskov,

 • odporúča sa mať aktualizovaný operačný systém a prehliadač/aplikáciu ktorou sa meranie vykonáva,

 • do a z internetu v čase merania nesmú komunikovať žiadne iné Vaše zariadenia či zariadenia Vašich blízkych. Inak nameriate len zostatkovú rýchlosť.

 •  

Ako správne vykonať meranie?

 • merania prevádzať len na zodpovedných a relevantných meracích stránkach a serveroch - tzv. "spídmetroch" alebo tiež "meračoch",

 • neodporúča sa vykonávať meranie na zahraničných weboch či serveroch,

 • meranie vykonať aspoň 12-krát počas dňa v rozostupoch minimálne jednu hodinu,

 • výsledok merania si vhodne poznačiť aj s časom kedy sa meranie realizovalo.


Rýchlosť pripojenia do internetu sa dá odmerať.

Otvorte stránku https://flexinet.speedtest.net/ vo Vašom prehliadači - kliknite na modré tlačidlo GO a čakajte na vykonanie a ukončenie merania. Alebo použite na meranie mobilné aplikácie.
 
   

V aplikáciach zvoľte pred meraním vhodný merací server flexiNET (Bratislava).


Ako správne vyhodnotiť výsledky merania?

 
 1. je veľmi dôležité si všímať a vedieť správne interpretovať jednotky v ktorých je zobrazený výsledok merania. Výsledky merania sa zobrazujú večšinou v hodnotách rýchlosti kbps, Mbps a to v smere k Vám (DOWNLOAD - downstream) ako aj v smere od vás (UPLOAD - upstream),

 2. vo výsledku meraní je tiež často uvedená hodnota pre PING a/alebo JITTER,

 3. výsledky meraní rýchlosti ktoré ste získali možete porovnať s informáciou o maximálnej prenosovej rýchlosti. Tá je uvedená pri každom produkte v cenníku pre download/upload, na ktorú je vaša služba technicky obmedzená.

 4. bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť pripojenia v rozsahu 60 až 100% maximálnej prenosovej rýchlosti v závislosti od zariadení užívateľa, lokálnej siete užívateľa, typu a povahe dátovej komunikácie a podobne,

 5. minimálna rýchlosť je dolná hranica bežne dostupnej rýchlosti, teda 60% maximálnej prenosovej rýchlosti.

Neuspokojili Vás výsledky meraní  alebo im nerozumiete?

Rýchlosť pripojenia do internetu okrem nastavenia samotnej služby ovplyvňujú rôzne technické faktory ako DNS odozva, časová odozva, MTU, packetloos, agregácia, vyťaženie linky v smere k Vám alebo v smere od Vás a pod..
Ak teda Vaše výsledky meraní rýchlosti pripojenia do internetu nie sú pre Vás uspokojivé, alebo napriek postupu popísanémú vyššie neviete stále ako na to, alebo výsledkom meraní nerozumiete - neváhajte sa skontaktovať s našou technickou podporou ktorá je tu pre Vás 7 dní v týždni.

Viac o tom ako kontaktovať našu technickú podporu.

Hotline