Flexi

Úprava cien internetu Informácia o zmenách cien samostatných internetových služieb Flexi NET.

Od 1. 4. 2022 vstupuje do platnosti nový cenník Flexi NET.
Zároveň sme nútení od 1. 5. 2022 upraviť ceny na všetkých samostatných internetových službách aj pre našich existujúcich zákazníkov.

Cenu zvyšujeme v rozpätí cca od 1,- do 1,50 €.


K rozhodnutiu zvýšiť cenu internetového pripojenia sme boli prinútení alarmujúcou situáciou na trhu, ktorá neúmerne zvyšuje naše náklady na energie, zariadenia, tovar a služby nad úroveň, kedy už nedokážeme výdavky kompenzovať ani optimalizáciou a ani našimi vlastnými rezervami.

Detailné informácie o nových cenách internetových služieb nájdete v cenníku Flexi NET.

Cenníky služieb

K internetu od nás získate aj ďalšie benefity.

Uvedené doplnkové bezplatné služby platia pre nové a rovnako aj pre existujúce internetové prípojky.


Informácia o úprave cien zverejnená 31. 3. 2022.

 

Informáciu o úprave ceny sme zároveň odoslali aj formou informačného e-mailu každému zákazníkovi, ktorého sa uvedená zmena dotýka.

Ak s touto zmenou zmluvných podmienok nesúhlasíte, máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb podľa § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách bez sankcie a bez ďalších nákladov, do jedného mesiaca od oznámenia tejto zmeny. 


Často kladené otázky

 

Prečo došlo k zvýšeniu cien?

 • Intenzívny tlak, ktorý spôsobuje nárast nákladov na prevádzku telekomunikačných služieb, registrujeme už dlhú dobu a snažili sme sa ho prioritne kompenzovať vnútornou optimalizáciou na strane výdavkov a hľadaním a využívaním celého komplexu rôznych vnútorných rezerv. Žiaľ, v poslednom čase sa situácia na trhu výrazne zhoršila a to nielen v oblasti energií, ale aj v oblasti tovarov a služieb. Vzhľadom ku skutočnosti, že odmietame ohroziť kvalitu ponúkanej služby, rozhodli sme sa práve k tomuto kroku úpravy ceny internetového pripojenia.  

 Čo získate za vyššiu platbu za sólo/samostatný internet?

 • Novú službu Bezplatný servis, ktorá je k dispozícii všetkým našim zákazníkom. Viac sa o službe Bezplatný servis dozviete na stránke www.flexi.sk/bezplatny-servis

 • Stále platí, že k nášmu internetu máte automaticky v cene služby hosting, ale aj bezplatnú Flexi TV s množstvom TV staníc, ktoré môžete sledovať prakticky kdekoľvek.

 • Rovnako môžete využívať výhody bonusového systému a samozrejme všetky zariadenia v nájme máte stále v záruke a s garanciou výmeny vždy, keď sa opotrebujú fyzicky alebo morálne.

Koho sa táto zmena týka?

 • Zmena sa týka výhradne zákazníkov so sólo/samostatnou internetovou službou. Netýka zákazníkov, ktorí využívajú aktuálny Flexi balík služieb (internet + televizia). Informácia o aktualizácii cien sa týka dotknutých zákazníkov spoločnostií DSI DATA, a. s., Prvá internetová, s. r. o..

Ako sa zvýši cena pri základnej internetovej službe (napríklad Základný Flexi NET)?

 • Cena v novom cenníku je v tomto prípade 11,-€ pri 24-mesačnej viazanosti. V cenníku Flexi NET uvedenom na stránke www.flexi.sk/cennik sú uvedené ďalšie podrobnosti ku všetkým cenovým hladinám každého z produktov na všetkých technológiách. Vo všeobecnosti platí, že ide o zvýšenie od približne 1,- € do 1,50 €. V prípade prémiovej služby bez viazanosti je cena zvýšená o 2,-€.

Využívate služby internetu so zľavou alebo ste internet od nás vyhrali v súťaži?

 • Zákazníkovi, ktorý aktuálne využíva služby so 100% zľavou, napríklad z titulu prechodu od iného poskytovateľa alebo ako výhru v spotrebiteľskej súťaži, následne po uplynutí bezplatného obdobia bude cena zvýšená podľa aktuálne platného cenníka Flexi NET.

Končí vám viazanosť služby Flexi NET?

 • Dochádza k plošnej úprave ceny pripojenia internetu, preto sa táto zmena týka všetkých zákazníkov so samostatnou službou Flexi NET.

Máte staršiu službu bez viazanosti?

 • Áno, zvýšenie ceny pripojenia internetu platí pre všetky zmluvy. V prípade starších produktov jednoznačne odporúčame prechod na novšiu službu, ktorá je vo väčšine prípadov podstatne výhodnejšia (napríklad z titulu parametrov rýchlosti), ale aj funkčne bohatšia (môžete využíť výhody nekonečnej záruky a automatickej výmeny zariadení, môžete využívať bezplatnú Flexi TV či hostingové služby...). Táto zmena sa môže dotýkať aj niektorých starých a neaktuálnych balíkov služieb. 

Využívate službu so zľavou?

 • Áno, zľava zostáva zachovná tak, ako je dohodnuté zmluvou. V prípade tzv. matersko-dcérskych zliav dôjde k prepočítaniu výšky zľavy, aby aj naďalej korešpondovala s príslušnými ustanoveniami cenníka. Niektoré staré - historické zľavy, ktoré boli priznané v minulosti (napríklad ešte iným poskytovateľom, ktorého sme akvizovali), budeme akceptovať v ich aktuálne nastavenej výške. 

Je úprava ceny v súlade s uzatvorenými zmluvami a dodatkami?

 • Postupujeme v zmysle platných Všeobecných zmluvných podmienok čl.10. Zmena služby bod (5), kde máme uvedené: "Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny štruktúry a výšky poplatkov za poskytované Služby. Každá takáto zmena musí byť Užívateľovi písomne oznámená najneskôr 30 dní pred dňom, odkedy majú nové podmienky platiť."

Neakceptujete úpravu ceny a chcete odstúpiť od zmluvy o poskytovaní pripojenia do internetu?

 • Áno, máte právo zrušiť uzatvorenú zmluvu s nami. Na základe § 87, odsek 9, Zákona o elektronických komunikáciách 452/2021 Z.z., "Účastník má právo pri zmene zmluvy o poskytovaní služieb zo strany podniku odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb do jedného mesiaca odo dňa oznámenia zmeny zmluvy o poskytovaní služieb účastníkovi, bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady".

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám prostredníctvom tohto formulára a my vám samozrejme radi odpovieme. 
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.flexi.sk/osobneudaje