Flexi

Úprava existujúceho konta iOS7/iOS8 IMAP

1. Pre nastavenie poštového účtu na vašom zariadení, kliknite na ikonu Nastavenia,

2. zo zoznamu Nastavenia vyberte možnosť Mail, kontakty, kalendáre,

3. následne zo zoznamu kliknite na názov vášho účtu,

4. pri položke IMAP kliknite na položku Účet,

5. v konfiguračnom okne Účet, vyberte možnosť SMTP,

6. následne zvoľte názov vášho primárneho SMTP servera. Názov vášho servera sa môže nachádzať aj pri  položke INÉ SMTP SERVERY,

7. pri položke Server odchádzajúcej pošty, zadajte do koloniek údaje o servere odchádzajúcej pošty,

  • Host : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (SMTP)
  • Meno : vaše prihlasovacie meno (konto)
  • Heslo : vaše heslo
  • Zapnite voľbu Použiť SSL
  • Položku Autentifikácia zmeňte na Heslo
  • Port servera : 465
8. nastavenia potvrdíte kliknutím na voľbu Hotovo,

9. kliknutím na voľbu Účet sa vrátite späť na váš účet,

10. pre nastavenie servera pre prichádzajúcu poštu, kliknite na voľbu Rozšírené,

11. pri položke Server odchádzajúcej pošty, zadajte do koloniek údaje o servere odchádzajúcej pošty,

  • zapnite voľbu Použiť SSL
  • položku Autentifikácia zmeňte na Heslo
  • Port servera : 993
12. kliknutím na voľbu Účet sa vrátite späť na váš účet,

13. pre vrátenie sa do menu Nastavenia, zvoľte voľbu Hotovo,