Flexi

Úprava existujúceho konta Microsoft Outlook 2007 POP3

1. Po spustení programu Microsoft Outlook 2007, vyberte z hlavnej ponuky položku Nástroje,

2. 
následne vyberte voľbu Nastavenie kont...,

3. objaví sa vám dialógové okno Konto - nastavenie. V tomto okne kliknite 2-krát ľavým tlačidlo myši na vaše poštové konto (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

4. v konfiguračnom okne Pridanie nového e-mailového konta, kliknite na položku Ďalšie nastavenia... (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

5. následne sa vám zobrazí konfiguračné okno Nastavenie internetového e-mailu, v ktorom kliknite na možnosť Server odosielanej pošty,

6. a v rovnakom okne  zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a voľbu Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty,

(uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

7. v tom istom konfiguračnom okne kliknite na možnosť Spresnenie,

8. nastavte čísla portov a šifrovanie servera,

 • Server pricházajúcej pošty (POP3) : 995
 • Zaškrnite Tento server vyžaduje šifrované pripojenie (SSL)
 • Server odosielanej pošty (SMTP): 465
 • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia: SSL
9. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia,

10. v okne Pridanie nového e-mailového konta zadajte do koloniek nasledovné.Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

 • Server prichádzajúcej pošty : adresa POP servera podľa konfiguračného protokolu (POP)
 • Server odchádzajúcej pošty (SMTP) : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (SMTP)
 • Meno používateľa : vaše prihlasovacie meno (konto)
 • Heslo : vaše heslo

(uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),
 

11. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

12. následne sa vám zobrazí konfiguračné okno Nastavenie internetového e-mailu, v ktorom kliknite na možnosť Server odosielanej pošty,

13. a v rovnakom okne  zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a voľbu Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty,

14. v tom istom konfiguračnom okne kliknite na možnosť Spresnenie,

15. nastavte čísla portov a šifrovanie servera,

 • Server pricházajúcej pošty (POP3) : 995
 • Zaškrnite Tento server vyžaduje šifrované pripojenie (SSL)
 • Server odosielanej pošty (SMTP): 465
 • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia: SSL

16. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia,

Objaví sa vám dialógové okno, že ste úspešne nastavili vaše poštové konto. Pre ukončenie sprievodcu, kliknite na Dokončiť.