Flexi

Úprava existujúceho konta Microsoft Outlook 2010 IMAP

1. Po spustení programu Microsoft Outlook 2010, vyberte z hlavnej ponuky položku Súbor,

2. 
zo zoznamu položiek kliknite na Nastavenie kont,

3. následne vyberte voľbu Nastavenie kont...,

4. objaví sa vám dialógové okno Konto - nastavenie. V tomto okne kliknite 2-krát ľavým tlačidlo myši na vaše poštové konto (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

5. kliknite na položku Ďalšie nastavenia... (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

6. následne sa vám zobrazí konfiguračné okno Nastavenie internetového e-mailu, v ktorom kliknite na možnosť Server odosielanej pošty,

7. a v rovnakom okne  zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a voľbu Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty,

(uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

8. v tom istom konfiguračnom okne kliknite na možnosť Spresnenie,

9. nastavte čísla portov a šifrovanie servera,

  • Server pricházajúcej pošty (IMAP) : 993
  • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia : SSL
  • Server odosielanej pošty (SMTP) : 465
  • Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia : SSL
10. kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia,

11. v okne Pridanie nového e-mailového konta zadajte do koloniek nasledovné.Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

  • Server prichádzajúcej pošty: adresa IMAP servera podľa konfiguračného protokolu (IMAP)
  • Server odchádzajúcej pošty (SMTP) : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (SMTP)
  • Meno používateľa : vaše prihlasovacie meno (konto)
  • Heslo : vaše heslo

(uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),
 

12. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Ďalej >,

13. počkajte kým prebehne test nastavenia konta. Po skončení testu, kliknite na tlačidlo Zavrieť (uvedený postup je rovnaký pre POP aj pre IMAP účet),

Objaví sa vám dialógové okno, že ste úspešne nastavili vaše poštové konto. Pre ukončenie sprievodcu, kliknite na Dokončiť.