Flexi

Úprava existujúceho konta The Bat! IMAP

1. Po spustení programu The Bat!, kliknite pravým tlačidlo myši na názov vášho účtu,

2. následne zo zoznamu volieb vyberte voľbu Vlastnosti...,

3. v konfiguračnom okne Vlastnosti - účtu, kliknite na tlačidlo Autorizácia pri položke SMTP server,

4. v konfiguračnom okne Zabezpečenie SMTP komunikácie zaškrtnite Použiť SMTP overenie (RFC 2554) a Použiť nastavenie pri príjme pošty,

5. pre pokračovanie, kliknite na tlačidlo OK,

6. pri položke Odosielanie pošty vložte do koloniek údaje o serveri odchádzajúcej pošty.Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,

  • SMTP server : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (SMTP)
  • Pripojenie : Bezpečné na vyhradený port (TLS)
  • Port : 465
7. pri položke Príjem pošty vložte do koloniek údaje o servere prichádzajúcej pošty.Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k E-mail službe,
  • Poštový server : adresa IMAP servera podľa konfiguračného protokolu (IMAP)
  • Používateľ : vaše prihlasovacie meno (konto)
  • Heslo : vaše heslo
  • Pripojenie : Bezpečné na vyhradený port (TLS)
  • Port : 993
8. nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo OK.