Flexi

Úprava frekvencie diaľkového ovádača Universal MRCU180

Tento manuál slúži na správne nastavenie komunikačnej frekvencie infra rozhrania univerzálneho diaľkového ovládača Universal MRCU180. Ovládač podporuje viaceré modely STB pričom:

STB 1710, 1910 a 1960 pracujú s frekvenciou 56 kHz
STB 1003, 1113, 1853, 1903 a 1963 pracujú s frekvenciou 36 kHz

Postup pre nastavenie príslušnej frekvencie je takýto:

  1. Stlačte a podržte na diaľkovom ovládači tlačidlo "STB" spolu s tlačidlom "CH.+" (3 sekundy),
  2. zasvieti led dióda "STB" na diaľkovom ovládači,
  3. zadajte na numerickej klávesnici diaľkového ovládača 36 pre 36 kHz alebo 56 pre 56 kHz (podľa ovládaného STB zariadenia),
  4. LED "STB" na diaľkovom ovládači 3 krát blikne,
  5. stlačte tlačidlo "STB" na diaľkovom ovládači pre uloženie nastavenia.