Flexi

Virtuálne servery Virtual Private Server

VPS je ideálne riešenie prevádzky akýchkoľvek internetových služieb pod vlastnou správou a to bez potreby vlastnenia a prevádzky fyzického servera.

Zistite, aké služby sú dostupné u Vás doma!

VPS rieši potreby náročných užívateľov, pre ktorých je bežná služba hostingu nepostačujúca a uvažujú o možnosti prevádzky vlastného fyzického servera.

 

Výhody VPS

Okrem nevýhody - nižšieho dostupného výkonu využitelného len pre veľmi špecifické aplikácie, má VPS tieto výhody:
  • škálovateľný výkon podľa reálnych potrieb
  • nízke zriaďovacie náklady
  • nižšie prevádzkové náklady
  • vysoká dostupnosť zodpovedajúca robustnosti virtualizačnej serverovej platformy
 

VÝHODY DEDIKOVANÉHO SERVERA

  • vysoký dostupný výkon (využitelný len pre veľmi špecifické aplikácie)
 

NEVÝHODY DEDIKOVANÉHO SERVERA

  • starostlivosť o HW
  • vysoké prevádzkové  náklady