Flexi

Vytvorenie pripojenia MySQL MySQL Workbench

1. Po spustení programu MySQL Workbench, kliknite z domovského okna na ikonku [+] (pri položke MySQL Connections),

2. do kolonky Connection Name vložte ľubovoľný názov pripojenia,

3. v konfiguračnom okne Setup New Connection zadajte parametre servera,

  • Hostname : IP adresa servera
  • Port : port servera
  • Username : vaše používateľské meno
4. nastavenia dokončíte kliknutím na tlačidlo OK,

5. vráťte sa do domovského okna MySQL Workbench a ľavým tlačidlo myši kliknite na názov vášho pripojenia,

6. objaví sa dialógové okno pre zadanie heslo. Do kolonky Password zadajte vaše heslo,

7. samotné prihlásenie do databázy, preveďte pomocou tlačidla OK.