Flexi

Webmail - dvojfaktorové overovanie - postup Postup ako aktivovať dvojfaktorové overovanie prihlásenia.

  • V menu otvorte ponuku prihláseného uživateľa.
  • Voľbou „Zapnúť" otvoríte sprievodcu
  • Zvoľte používanú platformu (Android, iOS).

  • Nainštalujte aplikáciu Icewarp Authenticator.

  • Otvorte aplikáciu a oskenujte QR kód.
  • Vygeneruje sa prvý kód, ktorý zadajte spolu s heslom k mailboxu.

  •  V aplikácii vznikne pole pre aktivovaný emailový účet.

  • Opätovné prihlásenie do webmailu už vyžaduje zadanie kódu.