Flexi

Konfigurácia zariadenia TP-Link RE315 AC1200

 • V defaultnej konfigurácii má Extender zapnutý DHCP Server a je možné sa k nemu pripojiť prostredníctvom ethernetového kábla, alebo wifi siete, ktorú vysiela s názvom TP-Link_Extender.

 • Management zariadenia je dostupný cez WEB rozhranie na IP adrese 192.168.0.254, na porte 80.

 • Pri prvotnom otvorení stránky sa zobrazí výzva na zadanie nového hesla do administrácie.

 • Zadávame heslo, ktoré spĺňa nasledujúce kritéria, musí obsahovať 1-15 znakov a je nutné použiť kombináciu písmen, číslic a symbolov. Heslo je potrebné uchovať v prípade budúcej úpravy konfigurácie.

 • Pokračujeme stlačením tlačidla PRIHLÁSIŤ SA.

Výber a pripojenie k 2,4 GHz hostiteľskej sieti

 • Po prihlásení do managementu zariadenia postupujeme výberom hostiteľskej siete v 2,4 GHz pásme, ktorú chceme rozšíriť.

 • Po výbere hostiteľskej siete sa zobrazí výzva na zadanie hesla pre pripojenie, pokračujeme zadaním správneho hesla a stlačením tlačidla ĎALEJ.

Výber a pripojenie k 5GHz hostiteľskej sieti

 • Po výbere 2,4GHz hostiteľskej siete pokračujeme výberom hostiteľskej siete v 5GHz pásme, ktorú chceme rozšíriť.

 • Po výbere hostiteľskej siete sa zobrazí výzva na zadanie hesla pre pripojenie, pokračujeme zadaním správneho hesla a stlačením tlačidla ĎALEJ.

Potvrdenie výberu hostiteľských sietí

 • Po výbere hostiteľských sietí pre rozšírenie skontrolujeme správnosť výberu a zadaných hesiel, ak sú údaje v poriadku, klikneme na tlačidlo POTVRDIŤ.

Nastavenie názvov rozšírených hostiteľských sietí

 • V ďalšom kroku nastavíme názov rozšírených hostiteľských sietí v jednotlivých pásmach 2,4GHz a 5GHz a pokračujeme stlačením tlačidla ĎALEJ.

Premiestnenie rozširovača

 • Po nastavení názvov rozšírených hostiteľských sietí sa zobrazí odporúčanie pre umiestenie WiFi Extendera. Umiestnite WiFi Extender tak, aby LED diódy na ňom indikujúce hostiteľské siete 2,4 GHz a 5 GHz svietili na bielo. Ak LED diódy nesvietia na bielo, premiestnite WiFi Extender na vhodnejšie miesto aby mal dobrý signál hostiteľskej siete ale zároveň vhodne dokrýval aj oblasť, kde je zámer rozšíriť / zlepšiť pokrytie.

 • Pokračujeme stlačením tlačidla HOTOVO.

Dokončenie konfigurácie

 • Konfiguráciu ukončíme stlačením tlačidla DOKONČIŤ.