Flexi

Konfigurácia zariadenia TP-Link RE505X AX1500, WiFi6

 • V defaultnej konfigurácii má Extender zapnutý DHCP Server a je možné a k nemu pripojiť prostredníctvom ethernetového kábla, alebo wifi siete, ktorú vysiela s názvom TP-Link_Extender. Management zariadenia je dostupný cez WEB rozhranie na IP adrese 192.168.0.254, na porte 80.

 • Pri prvotnom otvorení stránky sa zobrazí výzva na zadanie nového hesla do administrácie. 

 • Zadávame heslo, ktoré spĺňa nasledujúce kritéria, musí obsahovať 6-32 znakov. Heslo je potrebné uchovať v prípade budúcej úpravy konfigurácie. Pokračujeme stlačením tlačidla Start.

Výber a pripojenie k 2,4 GHz hostiteľskej sieti

 • Po prihlásení do managementu zariadenia postupujeme výberom hostiteľskej siete v 2,4 GHz pásme, ktorú chceme rozšíriť.

 • Po výbere hostiteľskej siete sa zobrazí výzva na zadanie hesla pre pripojenie, pokračujeme zadaním správneho hesla a stlačením tlačidla Ďalší.

Výber a pripojenie k 5 GHz hostiteľskej sieti

 • Po výbere 2,4 GHz hostiteľskej siete pokračujeme výberom hostiteľskej siete v 5 GHz pásme, ktorú chceme rozšíriť.

 • Po výbere hostiteľskej siete sa zobrazí výzva na zadanie hesla pre pripojenie, pokračujeme zadaním správneho hesla a stlačením tlačidla Ďalší.

Potvrdenie výberu hostiteľských sietí

 • Po výbere hostiteľských sietí pre rozšírenie skontrolujeme správnosť výberu a zadaných hesiel, ak sú údaje v poriadku, klikneme na tlačidlo Potvrdiť.

Nastavenie názvov rozšírených hostiteľských sietí

 • V ďalšom kroku nastavíme názov rozšírených hostiteľských sietí v jednotlivých pásmach 2,4GHz a 5GHz a pokračujeme stlačením tlačidla Ďalší.

Potvrdenie výberu hostiteľských sietí

 • Po nastavení názvov rozšírených hostiteľských sietí sa zobrazí odporúčanie pre umiestenie WiFi Extendera. Umiestnite WiFi Extender tak, aby LED diódy na ňom indikujúce hostiteľské siete 2,4 GHz a 5 GHz svietili na modro.
 • Ak LED diódy nesvietia na modro, premiestnite WiFi Extender na vhodnejšie miesto aby mal dobrý signál hostiteľskej siete ale zároveň vhodne dokrýval aj oblasť, kde je zámer rozšíriť / zlepšiť pokrytie.

 • Pokračujeme stlačením tlačidla Done.

Dokončenie konfigurácie

 • Konfiguráciu ukončíme stlačením tlačidla Dokončiť.