Flexi

Zákaznícka zóna Prvé prihlásenie nového užívateľa

Pri zavedeni služby Vám náš pracovník odovzdá konfiguračný protokol, na ktorom máte:

Jedinečný PIN kód, ktorý použijete pri registrácii

Riaďte sa sprievodcom, ktorý vám pomôže pri vytvorení registrácie v Systéme flexi. Sprievodca vám môže pomôcť aj v prípade, ak by ste mali problém s prihlásením alebo ste zabudli heslo. Samozrejme môžete nás kontaktovať na našej zákazníckej linke 0850 888 019.

Pri registrácii budete potrebovať konfiguračný protokol s PIN kódom, ktorý ste obdržali pri zavedení služby.

Prejsť k registrácii

Zmena spôsobu prihlasovania

Spôsob prihlasovania môžete zmeniť aj neskôr.

Ak používate Facebook alebo služby Googlu, môžete si Váš prístup spárovať s prihlasovaním pomocou prihlasovacích údajov účtu Facebooku alebo Googlu. Vaše prihlasovacie údaje pritom ostávajú úplne bezpečne uchované len u Facebooku alebo Googlu. Váš vybraný spôsob prihlasovania bude nastavený pre Systém flexi, pokiaľ tento spôsob opäť sami nezmeníte.

Pozvite svojich blízkych alebo kolegov

Jednoducho odošlite e-mailovú pozvánku.

Pozvaný v pozvánke obdrží URL adresu, na ktorej sa bude môcť zaregistrovať a vytvoriť si tak Prístup do Systému Flexi presne tak, ako každý iný zákazník. Všetci Vami pozvaní užívatelia budú môcť používať služby a aplikácie, resp. pristupovať k zákazníckej zóne, len tak, ako im to dovolíte nastavením prístupových práv. 

Zistite, aké služby sú dostupné u Vás doma!