Flexi

Zákaznícka zóna Zriadenie prístupu pre ďalších užívateľov

  • Prihláste sa do svojho účtu v Zákazníckej zóne na stránke www.flexi.sk.

  • Po prihlásení sa zobrazí Dashboard, kde vyberte ponuku Správa prístupov.

  • Kliknite na tlačidlo Poslať pozvánku.

  • Vyplňte údaje Názov prístupu a e-mailovú adresu užívateľa, ktorému chcete vytvoriť prístupu. Každému takto pozvanému užívateľovi môžete nastaviť jednotlivé oprávnenia, ku ktorým bude mať prístup. Nakoniec pozvánku odošlite.

O úspešnom odoslaní pozvánky vás systém informuje hlásením v zelenom obdĺžniku vpravo dole na obrazovke. Zároveň  sa táto pozvánka zobrazí medzi odoslanými pozvánkami, kde nájdete informáciu jej stave.
Odoslanú pozvánku musí nový užívateľ prijať a postupovať ako v prípade Nového zriadenia prístupu do Zákazníckej zóny.