Flexi

Zistenie MAC adresy Ubuntu

1. Z hlavnej obrazovky, pravým tlačidlo myši kliknite na ikonku sieťového pripojenia,

2. otvorí sa vám vyskakovacie okno, v ktorom zo zonamu  volieb kliknite na voľbu Informácie o pripojení,

3. pri položke Hardverová adresa je vaša MAC adresa (pozostáva z písmen A až F a čísiel 0 až 9).