Flexi

Zoiper Konfigurácia softvérového telefónu

Nastavenie pre Windows
(pre Linux, MAC a mobilné aplikácie sú nastavenia veľmi podobné)