Flexi

Deaktivácia predlžovania registračného obdobia domény

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

Prejdite do "Moje flexi / Správa hostingu".

Prejdite na "Moje domény". Na vybranej doméne v možnostiach zvoľte prekrížené šípky "Zmena spôsobu obnovovania platnosti domény".

Zmeňte spôsob obnovovania platnosti domény na „Neobnovovať". Potvrďte tlačidlom „Uložiť".

Potvrďte zmenu spôsobu platnosti domény.

Na vašu e-mailovú adresu ste obdržali správu, v ktorej kliknete na linku v texte, ktorou potvrdíte neobnovovanie web domény.

Potvrďte zrušenie domény "Označiť doménu na zmazanie".

Zmena spôsobu platnosti domény bola potvrdená.