dsidata


O čom sú rozprávky na Bojnickom zámku?


Rozprávkový zámok je špeciálne inscenované podujatie organizované každoročne v slovenskom národnom múzeu – Múzeu Bojnice so sídlom v NKP Zámok Bojnice.
Podujatie môžeme charakterizovať ako jeden z najväčších divadelných festivalov v strednej a východnej Európe.
Je to veľké fascinujúce divadelné predstavenie, ktoré sa odohráva v autentickom prostredí bojnického zámku.

Dej sa neodohráva na jednej scéne ale v mnohých komnatách, sálach a na nádvoriach. Účinkujúci spoločne s divákmi prechádzajú zámkom a zastavujú sa na jednotlivých špeciálne upravených a prispôsobených miestach. Dej je dopredu posúvaný plynulým prechodom od jednej scény k druhej.

Tento rok je hlavnou témou Aladin a jeho úžasný príbeh o čarovnej lampe.

Rozprávky na Bojnickom zámku budú prebiehať v termínoch 21.júna - 24.júna a 28.júna - 1.Júla od 9:00 do 18:00.


Ako môžem vyhrať ?

Stačí odpovedať na tri jednoduché otázky o našej spoločnosti:

a) Od ktorého roku pôsobí spoločnosť DSi DATA na trhu?

b) V ktorých mestách má DSi DATA svoje prevádzky a pobočky

c) Aké služby ponúka svojim zákazníkom DSi DATA ?  ( uveďte aspoň tri )

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                        

VÝSLEDKY SÚŤAŽE :


Zo správnych odpovedí zaslaných do 15.6.2012 , 15:00 hod na adresu "facebook@dsidata.sk" sme vyžrebovali troch výhercov :

1. Zuzana Tretinová - získava VIP vstupenky pre 4 osoby + darčekové predmety od DSi DATA

2. Veronika Kubicová - získava VIP vstupenky pre 3 osoby + darčekové predmety od DSi DATA

3. Andrea Kyselová - získava VIP vstupenky pre 2 osoby + darčekové predmety od DSi DATA

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom GRATULUJEME !

Budeme ich kontaktovať spätne na emailovú adresu, z ktorej nám zaslali odpovede.

                                                                                                                                                                                                        

Podmienky získania a odovzdania výhry:

    Výhercom sa stáva osoba/osoby, ktorá/é riadne a úspešne splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok, a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é.

Výherca je oprávnený prevziať výhru osobne v lehote najneskôr do 1.júla 2012, t.j. do 16 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže na pobočke DSI DATA v Prievidzi ( ul. Matice Slovenskej 17) prípadne sa na spôsobe prevzatia výhry DSi DATA, s.r.o. s výhercom dohodne.
Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď. ...) nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.
Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.
DSi DATA si vyhradzuje právo na zmenu, úpravu alebo doplnenie v pravidlách súťaže aj počas jej trvania.

Veľa šťastia v súťaži Vám praje Vaše DSi DATA ;o)