Flexi

AntiSpam Ochrana pred Spamom, Malware a útokmi na bránu.

Komplexná ochrana na strane serveru poskytuje bezpečnosť v rámci celej organizácie a automatické aktualizácie zabezpečujú najaktuálnejšie definície neželaných správ či adries.

Anti-Spam ochrana

Kontrola nad systémom prebieha pomocou čiernej listiny, bielej listiny, Spam zložky a karantény správ.
Implementujeme rôzne techníky a inteligentné filtre pre identifikáciu Spamu (SpamAssassin, Bayesiánske filtre, Real-Time detekcia Cyren, DNSBL a SURBL, podpora SPF a SRS, podpora DKIM, Razor 2).

Spravujte svoje web domény a mailové služby pod jednou strechou u nás!

Hosting

Základné funkcie mailovej služby

Každá emailová schránka u nás má štandardne diskovú kapacitu 10 GB, ktorú je možné rozšíriť. Je s ňou možné pracovať prostredníctvom protokolov IMAP, POP3, SMTP.