Flexi

Desktop notifikácia na novú správu Hlásenia, ktoré vás upozornia

Už žiadne striehnutie na novú poštu! Ak nejaká príde, Webmail vám to zaručene oznámi!

notifikácie na obrazovke monitora

aj keď je okno s Webmailom neaktívne

Pokojne môžete pracovať a venovať sa dôležitým veciam. V prípade novej pošty vás Webmail notifikuje zobrazením okna a zvukovou signalizáciou.

Spravujte svoje web domény a mailové služby pod jednou strechou u nás!

Hosting

Základné funkcie mailovej služby

Každá emailová schránka u nás má štandardne diskovú kapacitu 10 GB, ktorú je možné rozšíriť. Je s ňou možné pracovať prostredníctvom protokolov IMAP, POP3, SMTP.