Flexi

VoIP telefóny Prečo sú lepšie ako analógové a ako vám môžu ušetriť peniaze za telefonovanie

Dnes sa spolu pozrieme na jeden z najdôležitejších vynálezov v histórii ľudstva - telefón. Áno, presne ten malý zázrak techniky, ktorý nám umožňuje komunikovať so svojimi blízkymi, kolegami alebo dokonca s úplne neznámymi ľuďmi na druhej strane sveta. V tomto článku sa pokúsime ponoriť do fascinujúceho sveta telefonovania a poskytnúť vám ucelený pohľad na jeho históriu, princípy a využitie v každodennom živote.


Z histórie telefonovania


Zvyčajne sa vynález telefónu prisudzuje vynálezcovi menom Alexander Graham Bell. Jeho prvý telefón bol zostrojený v Bostone (USA) v roku 1876. Podľa novších údajov vynašiel telefón taliansky vynálezca Antonio Meucci už v roku 1849.

Vysielač (mikrofón) bol vyrobený z pivného vedra a tvarom pripomínal ľudské ucho. Prijímač (reproduktor) bol vyrobený zo šijacej ihlice a krabice od cigár. Preto telefón mohol skutočne prenášať ľudský hlas, ale veľmi skreslene a muselo sa do neho hovoriť správnou hlasitosťou, aby kontakt pracoval správne.

Toľko teda z histórie telefónu a my sa v tomto článku pozrieme na to, ako sa vyvinuli telefóny do súčasnej podoby a na čo všetko ešte aj v dnešnej dobe môžu slúžiť. 


Rozdelenie telefónov

 

Analógové telefóny
Pred príchodom IP telefónie sa viac ako stopäťdesiat rokov využívala analógová telefónna linka. Od telefónnej ústredne umiestnenej napríklad na pošte sa ťahal telefónny kábel priamo k účastníkovi do analógového telefónu v domácnosti. Takéto spojenie nemalo iné využitie, slúžilo výhradne iba na telefonovanie medzi dvoma telefónnymi účastníkmi. Analógový telefón je jednoduché zariadenie, základné modely sú bez displeja, obsahujú iba zvonček a číselník, mikrofón a slúchadlo.

Postupom času na scénu prišli prvé analógové telefóny vyššej rady, ktoré boli doplnené o funkčné tlačidlá a tak dokázali vyhľadať číslo v telefónnom zozname. Stále je to však len analógový telefón, ktorý sa musí pripojiť fyzicky priamo s ústredňou telekomunikačnej spoločnosti. Dnes sa už tieto ústredne vyraďujú z prevádzky a prechádza sa postupne na IP telefóniu. Analógové telefóny sa však aj naďalej využívajú aj pri IP telefónii. Odhliadnuc od technických detailov, proces uskutočňovania analógového hovoru sa veľmi nelíši od hovoru na technológii VoIP.

So službou VoIP sa hovory prenášajú trocha odlišne. Zvuk na konci hovoru (váš hlas) sa skonvertuje na digitálne pakety. Je najjednoduchšie si ich predstaviť ako obálky s údajmi, rovnako ako tradičné obálky obsahujú to, čo ste napísali.

 

IP telefónyS príchodom internetu sa však otvorili ďalšie a kvalitnejšie možnosti komunikácie a na scénu prišla služba IP telefónie - VoIP (Voice over IP). VoIP je služba, ktorá využíva dátové - internetové pripojenie na prenos hlasu a dokáže toho ešte ďaleko viac ako bežná analógová linka. VoIP je skratka pre  Voice over Internet Protocol . Označuje sa aj ako IP telefónia, internetová telefónia alebo internetové volanie. Je to novšia a modernejšia alternatíva k verejnej telefónnej sieti. Aj keď to môže znieť neuveriteľne, telefónny systém VoIP nie je zložitý. VoIP predstavuje nízko nákladovú a bezproblémovú telekomunikačnú možnosť, ktorá vyhovuje najmä všetkým typom firiem, ale využitie nájde aj v domácnostiach.

Konverziu zvukových hlasových signálov na digitálne pakety zabezpečujú takzvané „kodeky“. Kodeky môžu byť buď hardvérové zariadenia alebo procesy založené na softvéri. Komprimujú hlasové signály a potom ich kódujú ako digitálne signály. Aby sme pokračovali v našej analógii, vezmú to, čo poviete, a vložia to do digitálnych obálok.

Dátové pakety dosiahnu svoj cieľ takmer okamžite. Potom ich treba dekódovať a dekomprimovať. Toto tak isto riešia kodeky. Kodeky na konci prenosu otvárajú vyššie spomínané obálky, aby si ich mohli prečítať. Berú digitálne dáta a konvertujú ich späť na audio signály. Príjemca vášho hovoru počuje váš hlas ako cez analógovú telefónnu linku. 


Rozdelenie telefónov podľa prevedenia

 

Stolové telefóny

(analógové aj VoIP telefóny)Ide o telefóny bežne umiestnené na stole, sú to klasické telefónne prístroje, ktoré mnohí využívajú na komunikáciu ešte aj dnes. A to ako telefóny so slúchadlom alebo ako hlasitý konferenčný telefón. Môžu byť analógové, ale aj IP. VoIP telefón sa pripojí do routra či switchu a nakonfiguruje sa pre pripojenie k digitálnej telefónnej ústredni. Väčšina telefónov VoIP vám tiež umožňuje používať hlasovú schránku, uskutočňovať interné hovory, využívať systémy smerovania hovorov alebo automatických operátorov a plnia aj úlohy prepájania hovorov. Niektoré majú dokonca obrazovky, ktoré umožňujú videokonferencie.

Ak ide o analógový telefón, jeho základňa je pripojená k analógovej telefónnej ústredni káblom - najčastejšie dvojlinkou. Analógové telefóny je však možné pripojiť aj k digitálnej telefónnej ústredni prostredníctvom VoIP analógového prevodníka, v ktorom sa signál zdigitalizuje a ďalej sa už prenáša prostredím internetu do digitálnej telefónnej ústredne.
 

Prenosné telefóny DECT

(analógové aj VoIP telefóny)Prenos hlasu medzi slúchadlom a základňou je zabezpečený technológiou DECT. V tejto časti sú si takmer všetky prenosné telefóny rovnaké. Rozdiel prichádza až pri nabíjacej stanici, kedy každá pracuje so svojou technológiou. Analógová nabíjacia stanica je pripojená káblom k napájacej sieti a k analógovej ústredni telefónnou dvojlinkou, IP nabíjacia stanica je pripojená káblom iba k napájacej sieti a bezdrôtovo komunikuje so svojou základňou, ktorá môže byť umiestnená úplne inde ako nabíjacia stanica. IP základňa je pripojená k routru v domácnosti rovnako ako napríklad počítač a ďalej cez internetové pripojenie do digitálnej IP ústredne. Dosah prenosných telefónov býva zväčša 50 metrov od nabíjacej stanice.

Rozšírenie signálu pre bezdrôtové telefóny DECT

 Štandardne dodávané základne k prenosným telefónom majú dosah vo vnútorných priestoroch približne do 50 m, na otvorenej ploche a v hale dosah do 300 m. Pri potrebe zväčšiť dosah je možné použiť opakovač (repeater) DECT. Takto je možné zväčšiť dosať medzi telefónom a základňou rádovo o stovky metrov.

VoIP brána (prevodník) s portom FXS

 Analógový port (vstup/výstup) na zariadení prevodníka sa označuje ako FXS - tento port je označovaný aj ako Phone ikonou telefónu (Yeastar Neogate TA200) alebo TEL (Dasan ONT). Tento port slúži na pripojene analógového telefónu a využíva sa v prípade, že zákazník má už analógový telefón a chce ho používať aj naďalej. VoIP brána, podobne ako VoIP telefón, sa nastaví na pripojenie k službe poskytovateľa telefónnej služby (VoIP službe). Pripája sa cez dátový kábel k routru/switchu a má za úlohu len prevádzať analógový signál z telefónu na digitálny VoIP. Preto sa nazýva aj prevodník analog-voip. VoIP brána sa používa veľmi často napríklad aj v novších výťahoch. Samotný výťah má v sebe zabudovaný analógový (hlasitý) telefón a ten je pripojený káblom k VoIP bráne.

PC softphone (VoIP)

Telefón v počítači alebo smartfóne.
 Softvérové ​​VoIP telefóny sa často nazývajú „softfóny“. Sú to aplikácie alebo programy nainštalované v mobilnom telefóne alebo počítači. Rozhrania týchto aplikácií alebo programov nahrádzajú tradičné telefónne slúchadlo. Často sú navrhnuté tak, aby vyzerali podobne a možno ich používať buď prostredníctvom dotykovej obrazovky alebo klávesnice. Hovory cez tieto telefóny zvyčajne používajú náhlavnú súpravu a mikrofón. Vaše telefónne číslo môžete využívať buď v počítači cez aplikácie MicroSip alebo Zoiper. V smartphone napríklad v aplikáciách Zoiper alebo GS Wave. Po nainštalovaní aplikácie v zariadení (PC/ smartphone) je potrebné nastaviť váš účet VoIP a môžete tak využívať volanie cez WiFi sieť alebo cez mobilné dáta.

Kedy zvoliť aké koncové zariadenie

 Vybrať si môžete akýkoľvek typ telefónneho prístroja, z praxe ale vieme, že zákazníci na rôznych technológiách využívajú prevažne rovnaký typ telefónnych prístrojov. Stále však platí, že ak vlastníte starý analógový telefónny prístroj a nechcete sa ho vzdať, pripojiť ho môžete ku každému typu internetového pripojenia, avšak za predpokladu použitia prevodníka analog-voip, pomocou ktorého pripojíte starý analógový telefón k digitálnej linke. Prevodník VoIP-analog obsahuje rozhranie FXS, ktoré slúži na pripojenie analógového telefónu. 

Využite telefónnych prístrojov dnes

 Slovensko je dnes jednou z popredných krajín v počte telefónov na obyvateľa, z čoho vyplýva, že väčšina Slovenska vlastní aspoň jeden telefónny prístroj. V mnohých prípadoch ide o mobilné telefóny, ale stále sú v obehu aj klasické telefónne prístroje, či už analógové alebo VoIP. Oproti prvým analógovým modelom sú už dnešné VoIP telefóny schopné komunikovať medzi sebou v konferenciách, sú schopné prijímať hovory až pre niekoľko telefónnych čísel a tieto prepájať k jednotlivým staniciam.

VoIP telefónna linka vo firme
V dnešnej dobe je efektívna a spoľahlivá komunikácia kľúčovou súčasťou úspechu každej firmy. VoIP (Voice over Internet Protocol) telefónne linky prinášajú mnoho výhod, ktoré môžu zefektívniť a zjednodušiť komunikačné procesy vo vašej spoločnosti. VoIP technológia umožňuje uskutočňovať hovory prostredníctvom internetu, čo vedie k zníženiu nákladov na telefonovanie a zlepšeniu kvality hovorov.

Jednou z hlavných výhod VoIP telefónnych liniek vo firme je možnosť používať skrátené čísla, tzv. "klapky", pre interné hovory medzi jednotlivými kanceláriami. Toto uľahčuje a urýchľuje komunikáciu medzi zamestnancami, keďže stačí zadať krátke trojčíslie príslušnej protistanice.

Okrem toho VoIP systémy umožňujú integráciu s ústredňou, čo zabezpečuje efektívne riadenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Taktiež je možné pripojiť GSM brány, ktoré umožňujú volanie na mobilné telefóny za výhodnejšie ceny. VoIP telefónne linky teda nielen znižujú náklady na telefonovanie, ale tiež zvyšujú flexibilitu a prispôsobivosť komunikačných riešení vo vašej spoločnosti.

V neposlednom rade VoIP technológia prináša aj ďalšie funkcie, ako napríklad konferenčné hovory, hlasovú schránkuautomatické presmerovanie hovorov či možnosť integrácie s CRM systémami. Tieto funkcie môžu výrazne zlepšiť komunikáciu medzi zamestnancami a zákazníkmi a prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu celej firmy.

VoIP telefónna linka v domácnosti
VoIP telefónna linka sa stáva čoraz obľúbenejšou voľbou pre domácnosti, ktoré hľadajú spoľahlivý a cenovo dostupný spôsob komunikácie. Využitie VoIP telefónnej linky v domácnosti prináša mnoho výhod ako napríklad možnosť zriadenia rodinnej telefónnej linky. Táto služba umožňuje, aby všetky hovory smerované na túto linku boli určené len pre členov rodiny alebo blízkych priateľov. Takýmto spôsobom si môžete byť istí, že keď vám zazvoní telefón, volá vám niekto, koho rozhodne chcete počuť.

Okrem toho VoIP telefónne linky ponúkajú aj funkciu interkomu, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle telefonovanie medzi členmi domácnosti cez zrýchlené voľby. Toto je obzvlášť užitočné v prípade, že potrebujete rýchlo skontaktovať niekoho z rodiny alebo upozorniť na dôležitú udalosť.

VoIP telefónne linky sú často súčasťou flexi balíkov, ktoré zahŕňajú aj kredit na telefonovanie. Takto si môžete nastaviť svoj balíček podľa vlastných potrieb a platiť len za to, čo skutočne využívate. Navyše, vďaka VoIP technológii je možné telefonovať cez internet, čo znižuje náklady na hovory a umožňuje ušetriť peniaze.

Vďaka týmto výhodám sa VoIP telefónna linka stáva ideálnou voľbou pre domácnosti, ktoré hľadajú spoľahlivý, cenovo dostupný a pohodlný spôsob komunikácie so svojimi blízkymi.

Aj vám pomôžeme so zriadením „VoIP Rodinnej telefónnej linky“.

Flexi TEL

Záver


VoIP telefónia nájde však využitie aj v domácnostiach, kedy jedna domácnosť môže mať jednu telefónnu základňu, ku ktorej je pripojených napríklad aj 5 staníc – telefónov, pričom každá má svoje unikátne telefónne číslo.  Hovory vo VoIP sieti sú bezplatné, teda stále ešte dokážu konkurovať už dnes prevládajúcej mobilnej sieti.  VoIP telefónia môže slúžiť ako rodinná telefónna linka. Po neustálom cinkaní mobilného zariadenia, môžete mobil vypnúť aj na celý deň s pocitom, že vaša rodina sa s vami spojí aj tak. Môžete si byť istí, že ak vám tento telefón zvoní, určite vám volá niekto, koho rozhodne chcete počuť.
 

Kontaktný formulár

Zaujala vás téma lacného či bezplatného telefonovania a chceli by ste sa dozvedieť viac o našej ponuke FlexiTEL? Navštívte stránku www.flexi.sk/clanok/flexi-tel, prípadne vyplňte tento kontaktný formulár a naši operátori vás budú v čo najkratšom čase kontaktovať.
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.flexi.sk/osobneudaje