Flexi

Nastavenie bezdrôtového pripojenia Windows 11

1. Prejdite myšou do pravého rohu a kliknite na ikonu WiFi,

2. následne sa zobrazia siete bezdrôtového pripojenia,

3. zo zoznamu bezdrôtových sietí vyberte vašu sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť,

4. pre pokračovanie stlačte tlačidlo Pripojiť,

5. ak vaša sieť vyžaduje sieťový klúč, zobrazí sa dialógové okno pre zadanie hesla. Do kolonky Zadanie kľúča zabezpečenia siete, vložte vaše heslo,

6. pre pokračovanie v nastaveniach, stlačte tlačidlo Ďalej, 

7. Úspešne ste sa pripojili na WiFi sieť.

V prípade potreby odpojenia z WiFi siete použite tlačidlo Odpojiť.