Flexi

Zistenie MAC adresy sieťovej karty Windows 11

1. Použite funkciu vyhľadávania systému Windows 11 pre nájdenie Ovládací panel,

2. po dokončení vyhľadávania, kliknite na položku Ovládací panel,

3. z domovskej stránky ovládacieho panela vyberte položku Sieť a Internet,

4. ďalej zvoľte položku Centrum sietí,

5. otvorte konfiguráciu sieťových pripojení pomocou ikony Zmeniť nastavenia adaptéra,

6. otvorí sa vám okno so zoznamom sieťových adaptérov. Pravým tlačidlom myši kliknite na adaptér, ktorým ste pripojený do internetu - pozor môže tu byť viac adaptérov,

7. a potom kliknite na možnosť Stav,

8. následne kliknite na tlačidlo Podrobnosti,

9. pri položke Fyzická adresa je vaša MAC adresa (pozostáva z písmen A až F a čísiel 0 až 9).