Flexi

Informácia Zmena štruktúry zobrazovania e-mailov

Vážení zákazníci, avizujeme zmeny štruktúry zobrazovania e-mailov, ktoré sa budú týkať všetkých e-mailových schránok našich zákazníkov.

Cieľom zmien je zlepšiť výkon a správu starších e-mailov.

V rámci zmien budú staršie e-maily presunuté do podpriečinkov podľa jednotlivých rokov. Napríklad správy v priečinku Doručená pošta (Inbox) z roku 2022 nájdete v podpriečinku archiv2022. Tieto priečinky sa automaticky zobrazia vo webmaile a v poštovom programe, kde je schránka nakonfigurovaná ako IMAP. Ak používate protokol POP3 a ponecháte správy na serveri, tieto priečinky budú dostupné cez rozhranie webmailu.

Ak máte väčšie množstvo správ v jednom priečinku, prečistite si správy, aby priečinok neobsahoval viac než 5 tisíc správ.

Realizácia zmien

  • Presuny sú realizované postupne od októbra 2023. 

  • Práce neovplyvnia prevádzku e-mailových služieb.

  • V prípade nejasností sa obráťte na technickú podporu.

Inštrukcie pre použitie protokolu POP3

Ak používate protokol POP3 a ponechávate správy na serveri, tieto priečinky budú dostupné cez rozhranie webmailu. Ak chcete nájsť podpriečinky s archívom svojich starších e-mailov, postupujte nasledovne:

  1. Prihláste sa do webmailu.

  2. Zvoľte požadovaný priečinok (Doručená, Odoslaná).

  3. V priečinku nájdete podpriečinky podľa jednotlivých rokov.


Základné funkcie mailovej služby

Každá emailová schránka u nás má štandardne diskovú kapacitu 10 GB, ktorú je možné rozšíriť. Je s ňou možné pracovať prostredníctvom protokolov IMAP, POP3, SMTP.

Nefunguje všetko tak, ako má? Neváhajte nás kontaktovať!


Zavolajte nám na tel. č.: 0850 888 019, alebo napíšte cez tento kontaktný formulár.
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.flexi.sk/osobneudaje